More than 207,397 monthly hits in Cameroon. Advertise or Find anything in Cameroon 100% FREE here

Cáp thép cầu trục có đặc điểm cấu tạo và được sử dụng như thế nào?

Date de publication: 01-11-2017 06:39:16 | Nom du contact: Mahalia Mark | Emplacement: Yaounde | Lieu: Saint-Paul | 8 les heures affichées |

Dây cáp vải cẩu hang tphcm thép là một phận không thể thiếu của thiết bị nâng hạ.
Cap thep ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn cho người sử dụng và hàng hóa được nâng hạ.

Contact Mahalia Mark: Cáp thép cầu trục có đặc điểm cấu tạo và được sử dụng như thế nào?

Téléphone: 02.80.15.47

*

*

*Envoyez-moi un email avec des liens pour gérer mes annonces